KÄYTTÖEHDOT

general

Kaikkiin sopimuksiin, jotka johtuvat siitä, että olemme hyväksyneet meille tekemämme tilaukset, sovelletaan seuraavia ehtoja, eivätkä näiden ehtojen muutokset tai muutokset tai korvaaminen ole sitovaa, ellei me ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet siitä. Erityisesti asiakkaiden omilla ostotilauslomakkeilla tehdyt tilaukset hyväksytään vain sillä ehdolla ja nimenomaisella ymmärryksellä, että vastuumme määräytyvät yksinomaan näiden ehtojen mukaisesti, ja hyväksyessämme ja suorittaessamme tällaisen tilauksen meidän ei katsota ole millään tavalla muuttanut tai laajentanut velkojamme tai velvoitteitamme näiden ehtojen mukaisesti.

Hinnat ja tekniset tiedot

Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja tai teknisiä tietoja, tyyppejä tai malleja milloin tahansa, ja kaikkia tuotteita myydään toimitushetkellä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti. Emme tulkitse tilauksen tekemistä ja sen hyväksymistä hyväksymme tilauksen mihinkään tiettyyn hintaan. Tavaroiden hinnat koskevat toimitusta vapaasti tehtaalta-ellei muuta ole erikseen mainittu.

Tuontilisenssit

Asiakas on vastuussa kaikkien tuontilisenssien hankkimisesta ja kaikkien määräysten noudattamisesta, jotka koskevat tavaroiden maahantuontia määrämaahan, sekä kaikkien tullien, satamamaksujen ja muiden maksujen maksamisesta.

Toimituspäivät

Kaikki antamamme toimituspäivät ovat vain suuntaa antavia, eikä mitään vastuuta vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat toimituksen viivästymisestä mistä tahansa syystä, eivätkä viivästykset oikeuta asiakasta peruuttamaan tilausta tai kieltäytymään vastaanottamasta toimitusta.

Palautetut tavarat

Meillä ei ole velvollisuutta hyväksyä asiakkaiden tilausten mukaisten tuotteiden palautusta. Jos tällaiset tavarat hyväksytään palautettavaksi, pidätämme oikeuden periä käsittelymaksu oman harkintamme mukaan.

Peruutus

Pidätämme oikeuden perua peruutusmaksut kaikista ennen toimitusta peruutetuista tilauksista. Jos tavarat on tilattu asiakkaiden yksilöllisten vaatimusten mukaisesti, peruutusmaksu voi olla huomattava.

Pakkaus

Kun tavaroita myydään pakattuna, pakkaus ja / tai suojaus ovat harkintamme mukaan, ellei asiakas määrää erityispakkauksia, jolloin tällaisista pakkauksista veloitetaan lisämaksu.

Ylivoimainen este

Pitäisikö meidän viivästyä tai estetä meitä toimittamasta Jumalan tekosodan sodankäynnin vuoksi, joka edellyttää valtion tai parlamentin rajoituksia, kieltoja tai minkäänlaisten tuonti- tai vientisäännösten kieltämistä tai säätämistä, lakko työsulkuongelmia työläisten hankkimisessa tai koneiden palo-onnettomuuksien rikkoutuminen tai mikä tahansa muu muusta syystä, joka ei ole riippuvainen meistä, meillä on vapaus purkaa tai keskeyttää sopimus ilman, että otamme vastuuta siitä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Tieto- ja suunnittelupalvelut

Tarjoamme pyynnöstä tietoja ja suunnittelupalveluja, jotka liittyvät toimittamiemme tuotteiden soveltamiseen tai käyttöön. Emme ole vastuussa emmekä ota minkäänlaista vastuuta minkäänlaisista vahingoista, jotka ovat suoraan tai välillisesti aiheutuneet kenellekään henkilölle sellaisen tiedon tai suunnittelupalvelujen käyttöönoton tai käytön kautta tai kokonaan tai osittain.

Maksu

Ellei toisin ole erikseen sovittu, asiakkaan on suoritettava maksu kokonaisuudessaan ennen tavaroiden lähettämistä tai asiakkaan on avattava peruuttamaton hyvityskirje, johon on lisättävä vahvistus Lontoon pankista, jonka meidän on nimettävä.

otsikko

Ellei toisin ole kirjallisesti erikseen sovittu, toimittamiemme tuotteiden omaisuus ei siirry asiakkaalle, ennen kuin kauppahinta on maksettu kokonaan, mutta riski siirtyy asiakkaalle, kun toimitamme tavarat asiakkaalle tai asiakkaalle. rahdinkuljettaja tai muu takaajansa asiakkaalle välittämistä varten. Hyödyt ja / tai tuotot asiakkaan tekemisistä tai tavaroiden sisällyttämisestä yllä olevaan omistusoikeusvaraukseen pidetään luottamuksessamme.

Tulkinta

Kaikki tarjouksemme, jotka johtuvat tarjouksestamme, on tulkittava kaikilta osin Englannin lain mukaan, ja asiakas sitoutuu alistumaan Englannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan kaikissa kiistoissa tai erimielisyyksissä, jotka saattavat syntyä sopimuksen.

Takuu

Takaamme, että kaikissa myymissämme uusissa laitteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämän takuun mukainen vastuumme rajoittuu sellaisten osien tai osien hyvittämiseen, jotka palautetaan meille vuoden kuluessa päivästä, jolloin laite toimitettiin uudelle asiakkaalle, ja joiden tarkastuksessa olemme tyytyväisiä siihen, että materiaali tai vika on puutteellinen. ammattitaito. Tämä takuu sisältää työn kustannukset, jotka aiheutuvat tällaisen osan tai osien valmistamisesta.

Tämä takuu annetaan sillä ehdolla, että:

a) Meille ilmoitetaan asiasta kirjallisesti neljäntoista päivän kuluessa tällaisten vikojen ilmaantumisesta ja laitteiden tai viallisten osien palauttamisesta mahdollisimman pian tai jos se ei ole käytännöllistä, annamme tarkastettavaksi

b) Mielestämme laite on asennettu oikein ja sitä on normaalisti käytetty sen asennusta ja huoltoa koskevien ohjeiden mukaisesti

c) Ellei ostaja ole määrittänyt ja hyväksynyt suoritusarvoja ja suvaitsevaisuustoleransseja laitteiden tilaamisen yhteydessä, emme ole vastuussa, jos materiaalissa tai valmistuksessa ei ole vikaa minkään tietyn suorituskyvyn saavuttamatta jättämisestä

d) Jos laitetta on mielestämme muutettu purettu, korjattu, laiminlyöty vahingoittunut tai sitä on käytetty muulla tavoin, jotta se vaikuttaisi haitallisesti sen toimintaan tai kuntoon, emme ole vastuussa mistään sen käytöstä johtuvasta virheestä

e) Emme ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat sellaisten varaosien tai varaosien käytöstä, joita emme ole hyväksyneet tai suosittaneet

f) Kaikista korvaamistamme laitteista tai viallisista osista tulee omaisuuttamme

g) Päätös viallisen osan korjaamisesta tai vaihtamisesta takuuvaatimuksen perusteella on oman harkintamme mukaan.

h) Takuu ei koske osia, jotka on vaihdettava normaalin kulumisen takia

i) Takuuvaateiden nojalla meille palautettujen laitteiden tai osien kuljettaminen töihimme on kantajan vastuulla ja kustannuksella.

j) Emme ota vastuuta asiakkaan tavaroiden menetyksistä tai vahingoista milloin tahansa, kun tällaiset tavarat ovat kauttakulussa itsellemme tai itsestämme tai omistamiemme agenttien hallussa tai niiden kautta

k) Emme anna minkäänlaista takuuta toimittamillemme laitteille lukuun ottamatta edellä mainittua takuuta, emmekä ole vastuussa sopimuksessa tai muuten tavaroiden puutteista tai loukkaantumisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainitun yleisyyttä. tai vahingot, jotka johtuvat tällaisista puutteista tai niiden yhteydessä tehdystä työstä, emmekä missään olosuhteissa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista, mukaan lukien sopimuksen menetys tai tuoton menetys. Vastuumme ei missään tapauksessa ylitä niiden tavaroiden arvoa, joihin liittyen vaatimus on esitetty

l) Ostaja tunnustaa, että laitteet myydään hänelle hinnanmaksuna ja ostaja sitoutuu siihen, että

  • noudattaa kaikkia asennukseen ja käyttäjään liittyviä varovaisia ​​kauppakäytäntöjä, jotta laitetta ei käytetä, kun se on mistä tahansa syystä vaarallisessa kunnossa
  • varmistettava, että mikäli laite on liitetty muihin laitteisiin, että tällaiset muut laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ja että kyseinen liitäntä on valmistajan vaatimien vaatimusten mukainen
  • varmistettava, että laitteen käyttäjille tiedotetaan riittävästi laitteen käyttöön liittyvistä velvollisuuksista
  • noudata toimitettuja laitteita koskevaa työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ajoittain muutettuna

jotta emme ole millään tavalla vastuussa siitä syystä, että ostaja ei noudata edellä mainittuja ehtoja a - d

Edellä mainittu takuu annetaan rajoittamatta ostajan lakisääteisiä oikeuksia

EUROOPAN ETÄISYYDEN DIREKTIIVI (DSD) 97/7 / EY

Asiakkailla, jotka ostavat meiltä DSD: ssä "etämyynninä" määritellyillä tavoilla ja jotka ovat DSD: n määrittelemiä yksityishenkilöitä, on oikeus 7 työpäivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta ja ilman syytä peruuttaa tilauksensa ja saada palautus hinnalle, jonka he ostavat ovat maksaneet. Asiakkaan on palautettava tavara omalla kustannuksellaan, ja tavaran on saaputtava toimitiloihimme uudessa kunnossa ja alkuperäisessä pakkauksessaan.

Tämä peruutusoikeus ei koske tuotteita, jotka on valmistettu erikoistilauksesta ja jotka olemme tunnistaneet sellaisiksi asiakkaalle tilauksen yhteydessä.