Käyttöehdot

general

Kaikki sopimukset, jotka johtuvat siitä, että olemme hyväksyneet meille tehdyt tilaukset, ovat seuraavien ehtojen alaisia, eivätkä muutokset tai muutokset näihin ehtoihin ole sitovia, ellei me ole nimenomaisesti kirjallisesti sopineet. Erityisesti asiakkaiden omilla ostotilauslomakkeilla tehdyt tilaukset hyväksymme vain sillä ehdolla ja nimenomaisella ymmärryksellä, että vastuumme määritetään yksinomaan näissä ehdoissa, ja tällaisen tilauksen hyväksymisen ja suorittamisen katsomme, ettei ole millään tavalla muuttanut tai laajentanut velvollisuuksiamme tai velvollisuuksiamme näiden ehtojen mukaisesti.

Kiinteähintainen toimitus

Yrityksen yksinomaisesti määrittelee tuotteet, jotka näkyvät verkkosivustolla kiinteän toimitusmaksun piiriin kuuluvina. Yritys voi muuttaa tukikelpoisten tuotteiden luetteloa milloin tahansa.

Mikään kiinteähintaiseen toimitukseen oikeutettu tuote ei ole oikeutettu tähän kampanjaan, jos tilattavan tuotteen kokonaismäärä ylittää 10 paunaa joko brutto- tai mittapainon mukaan. Tällaisissa olosuhteissa ostoon sovelletaan Economy- tai Express-toimitushintoja.

Jos ostetaan useita rivikohtia, kaikkien ostettavien tuotteiden on oltava oikeutettuja kiinteähintaiseen toimitukseen, jotta tilaukseen sovelletaan kiinteähintaista toimitusta. Jos jokin rivikohdista ei kelpaa kiinteähintaiseen toimitukseen, koko ostoskori ei ole oikeutettu kiinteään hintaan. Tällöin ostokseen sovelletaan Economy- tai Express-toimitushintoja.

Tuotteet, jotka jätetään kiinteän hinnan toimituksen ulkopuolelle, sisältävät, mutta eivät rajoitu näihin, tuotteet, joiden mitat ovat yli 2 metriä, kaikki tuotteet, jotka vaativat lava- tai vientilaatikon kuljetukseen, vaaralliset esineet (mukaan lukien tuotteet, joissa on litiumioniakut) ja raskaat tai tilaa vievät tavarat, kuten kuten tikkaat, kaapit jne.

Kiinteä toimitus on saatavilla vain verkkosivuillamme tehdyille tilauksille.

Vakiolaivausehdot

Yrityksen yksinomaisesti määrittelee tuotteet, jotka verkkosivustolla näytetään normaalitoimituksen kelpoisiksi. Yritys voi muuttaa tukikelpoisten tuotteiden luetteloa milloin tahansa.

Mikään vakiotoimitukseen oikeutettu tuote ei ole oikeutettu tähän kampanjaan, jos tilattavan tuotteen kokonaismäärä ylittää 15 paunaa joko brutto- tai mittapainon mukaan. Tällaisissa olosuhteissa ostoon sovelletaan Economy- tai Express-toimitushintoja.

Jos ostetaan useita rivikohtia, kaikkien ostettavien tuotteiden on oltava oikeutettuja vakiotoimitukseen, jotta tilaukseen sovelletaan vakiotoimitusta. Jos jokin rivikohdista on oikeutettu Normaalitoimitukseen, koko ostoskori katsotaan silloin kelpaamattomaksi normaalitoimitukseen. Tällöin ostokseen sovelletaan Economy- tai Express-toimitushintoja.

Tavanomaisen toimituksen ulkopuolelle jääviä tuotteita ovat muun muassa tuotteet, joiden mitat ovat yli 2 metriä, kaikki tavarat, jotka vaativat lavan tai vientilaatikon kuljetukseen, vaaralliset tuotteet (mukaan lukien tuotteet, joissa on litiumioniakut) ja raskaat tai tilaa vievät tuotteet, kuten tikkaat, kaapit jne.

Normaali toimitus on saatavilla vain verkkosivuillamme tehdyille tilauksille.

10 %:n alennus koskee vain verkkosivustojemme kautta tehtyjä tilauksia; tätä alennusta ei voi käyttää virallisten tarjousten kanssa Raptor Supplies. Alennus koskee vain arvonlisäverottomia tuotehintoja; ei kelpaa käytettäväksi toimitus- ja käsittelykuluissa. Ei voida yhdistää muihin kampanjoihin tai alennuksiin. Yritys voi muuttaa tai peruuttaa tätä kampanjaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Hinnat ja tekniset tiedot

Varaamme oikeuden muuttaa tavaroiden hintoja tai eritelmiä, tyyppejä tai malleja milloin tahansa ja kaikki tavarat myydään toimitushetkellä voimassa olevien hintojen ja ehtojen mukaisesti. Emme tulkitse tilauksen tekemistä ja sen hyväksymistä meidän hyväksymiseksi tällaisesta tilauksesta mihin tahansa tiettyyn hintaan. Tavaroiden hinnat koskevat toimitusta noudettuna lähettäjältä, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Tuontilisenssit

Asiakas on vastuussa kaikkien tuontilisenssien hankkimisesta ja kaikkien määräysten noudattamisesta, jotka koskevat tavaroiden maahantuontia määrämaahan, sekä kaikkien tullien, satamamaksujen ja muiden maksujen maksamisesta.

Toimituspäivät

Kaikki ilmoittamamme toimituspäivät ovat vain suuntaa antavia, eikä mitään vastuuta voida ottaa mistään menetyksistä, vammoista, vahingoista tai kuluista, jotka johtuvat toimituksen viivästymisestä mistä tahansa syystä, eikä mikään viivästys oikeuta asiakasta peruuttamaan tilausta tai kieltäytymään ottamasta vastaan. toimitus.

Palautetut tavarat

Meillä ei ole velvollisuutta hyväksyä asiakkaiden tilausten mukaisten tuotteiden palautusta. Jos tällaiset tavarat hyväksytään palautettavaksi, pidätämme oikeuden periä käsittelymaksu oman harkintamme mukaan.

Peruutus

Pidätämme oikeuden perua peruutusmaksun kaikista tilauksista, jotka on peruutettu ennen toimitusta. Jos tavarat on tilattu asiakkaiden yksilöllisten eritelmien mukaisesti, peruutusmaksu voi olla huomattava.

Pakkaus

Kun tavaroita myydään pakattuna, pakkaus ja / tai suojaus ovat harkintamme mukaan, ellei asiakas määrää erityispakkauksia, jolloin tällaisista pakkauksista veloitetaan lisämaksu.

Ylivoimainen este

Pitäisikö meidän viivästyä tai estetä meitä toimittamasta Jumalan tekosodan sodankäynnin vuoksi, joka edellyttää valtion tai parlamentin rajoituksia, kieltoja tai minkäänlaisten tuonti- tai vientisäännösten kieltämistä tai säätämistä, lakko työsulkuongelmia työläisten hankkimisessa tai koneiden palo-onnettomuuksien rikkoutuminen tai mikä tahansa muu muusta syystä, joka ei ole riippuvainen meistä, meillä on vapaus purkaa tai keskeyttää sopimus ilman, että otamme vastuuta siitä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista.

Tieto- ja suunnittelupalvelut

Toimitamme pyynnöstä toimittamiemme tuotteiden käyttöön tai käyttöön liittyviä tietoja ja suunnittelupalveluja. Emme ole vastuussa emmekä ota minkäänlaista vastuuta minkäänlaisista vahingoista, joita kuka tahansa henkilö on kärsinyt suoraan tai välillisesti tällaisten tietojen tai suunnittelupalvelujen hyväksymisestä tai käytöstä kokonaan tai osittain.

Maksu

Ellei toisin ole erikseen sovittu, asiakkaan on suoritettava maksu kokonaisuudessaan ennen tavaroiden lähettämistä tai asiakkaan on avattava peruuttamaton hyvityskirje, johon on lisättävä vahvistus Lontoon pankista, jonka meidän on nimettävä.

Otsikko

Ellei toisin nimenomaisesti ole kirjallisesti sovittu, toimittamiemme tavaroiden omaisuus ei siirry asiakkaalle ennen kuin kauppahinta on täysin maksettu, mutta riski siirtyy asiakkaalle, kun toimitamme tavarat asiakkaalle tai rahdinkuljettajaa tai muuta kuljetuspalvelua asiakkaalle lähettämistä varten. Edut ja/tai tuotot kaikista asioista, joita asiakas tekee tai jotka sisältävät tavaroita edellä mainittuun omistusoikeusvaraukseen, pidetään luottamuksellisina.

Tulkinta

Kaikki tarjouksemme, jotka johtuvat tarjouksestamme, on tulkittava kaikilta osin Englannin lain mukaan, ja asiakas sitoutuu alistumaan Englannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan kaikissa kiistoissa tai erimielisyyksissä, jotka saattavat syntyä sopimuksen.

Takuu

Takaamme, että kaikissa myymissämme uusissa laitteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämän takuun mukainen vastuumme rajoittuu osien tai osien korjaamiseen, jotka palautetaan meille vuoden kuluessa siitä päivästä, jona laite toimitettiin uutena asiakkaalle, ja joiden perusteella olemme tutkimuksen perusteella todenneet olevan materiaaliviallisia tai ammattitaito. Tämä takuu sisältää kulut, jotka aiheutuvat tällaisten osien tai osien korjaamisesta.

Tämä takuu annetaan sillä ehdolla, että:

 • a)Meille ilmoitetaan kirjallisesti neljäntoista päivän kuluessa tällaisten vikojen ilmaantumisesta ja laitteiden tai viallisten osien palauttamisesta heti, kun se on kohtuudella mahdollista tai jos tämä ei ole käytännöllistä, asetamme ne tarkastettavaksi
 • b) Laite on mielestämme asennettu oikein ja sitä on käytetty normaalisti sen asennuskäyttöä ja huoltoa koskevien ohjeiden mukaisesti
 • c) Ellei ostaja ole määrittänyt suorituskykylukuja ja suoritustoleransseja ja olemme sopineet niistä laitetta tilattaessa, emme ole vastuussa materiaali- tai valmistusvirheiden puuttuessa tietyn suorituskyvyn epäonnistumisesta.
 • d) Jos laitetta on mielestämme muutettu purettu osiin, korjattu peukaloitu, laiminlyöty vaurioitunut tai käytetty millään tavalla siten, että se vaikuttaa haitallisesti sen suorituskykyyn tai kuntoon, emme ole vastuussa mistään sen käytöstä johtuvista vioista
 • e) Emme ole vastuussa vioista, jotka johtuvat sellaisten varaosien tai varaosien käytöstä, joita emme ole hyväksyneet tai suosittelemme
 • f) Kaikista laitteista tai viallisista osista, jotka olemme korvanneet, tulee meidän omaisuuttamme.
 • g) Päätös viallisen osan korjaamisesta tai vaihtamisesta takuuvaatimuksen alaisena on meidän harkintamme
 • h) Tämän takuun ulkopuolelle jäävät osat, jotka on vaihdettava normaalin kulumisen vuoksi
 • i) Kaikkien meille takuuvaatimuksen nojalla palautettujen laitteiden tai osien kuljettaminen töihin on korvauksenhakijan vastuulla ja hänen kustannuksellaan.
 • j) Emme ota vastuuta asiakkaiden tavaroille aiheutuneista menetyksistä tai vaurioista, kun kyseiset tavarat kuljetetaan meille tai meiltä tai kun ne ovat hallussamme tai kuljetettaessa agenteillemme.
 • k) Emme anna mitään takuuta toimittamillemme laitteille, lukuun ottamatta edellä olevaa takuuta, ja sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä olevan yleistä, emme ole vastuussa sopimuksesta tai muusta tavaran virheistä tai vahingoista. tai vahingot, jotka johtuvat tällaisista vioista tai niihin liittyvistä töistä, emmekä ole missään olosuhteissa vastuussa mistään välillisistä menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien sopimuksen menetys tai voittojen menetys. Vastuumme ei missään tapauksessa ylitä niiden tavaroiden arvoa, joita koskeva vaatimus on esitetty
 • l) Ostaja hyväksyy, että laite on myyty hänelle vastikkeena hinnan maksamisesta ja ostajan osan sitoutumisesta
  • noudattaa kaikkia asennukseen ja käyttäjään liittyviä varovaisia ​​kauppakäytäntöjä, jotta laitetta ei käytetä, kun se on mistä tahansa syystä vaarallisessa kunnossa
  • varmistettava, että mikäli laite on liitetty muihin laitteisiin, että tällaiset muut laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ja että kyseinen liitäntä on valmistajan vaatimien vaatimusten mukainen
  • varmistettava, että laitteen käyttäjille tiedotetaan riittävästi laitteen käyttöön liittyvistä velvollisuuksista
  • noudata toimitettuja laitteita koskevaa työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ajoittain muutettuna

joten emme ole missään suhteessa vastuussa siitä, että ostaja ei noudata ehtoja a) että d) edellä

Edellä mainittu takuu annetaan rajoittamatta ostajan lakisääteisiä oikeuksia

Eurooppalainen etämyyntidirektiivi (DSD)

Asiakkailla, jotka ostavat meiltä DSD: ssä "etämyynninä" määritellyillä tavoilla ja jotka ovat DSD: n määrittelemiä yksityishenkilöitä, on oikeus 7 työpäivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta ilman syytä peruuttaa tilauksensa ja saada takaisin tuotteen hinta ovat maksaneet. Asiakkaiden on palautettava tavarat omalla kustannuksellaan ja tavaroiden on oltava saapuneet tiloihimme uudessa kunnossa ja alkuperäisessä pakkauksessaan.

Tämä peruutusoikeus ei koske tuotteita, jotka on valmistettu erikoistilauksesta ja jotka olemme tunnistaneet sellaisiksi asiakkaalle tilauksen yhteydessä.

Tuotteen käytön rajoitus

Seuraavat termit korostavat tuotteiden käyttöä ostettaessa RAPTOR SUPPLIES.


Tuotteen käytön rajoitus

Ota yhteyttä

Ota välittömästi yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.